اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Departamento de Suporte

Caso esteja enfrentando problemas ou tenha alguma dúvida técnica referente ao seu serviço contate. (Atendimento 24 horas)

 Departamento Financeiro

Dúvidas referente a cobranças/pagamentos em aberto. (Atendimento de segunda a sexta das 8h as 18h00 e aos sábados das 8h as 14h00)

 Confirmação de Pagamentos

Departamento para confirmação de pagamentos por deposito bancário e transferências. (Atendimento de segunda a sexta das 08:00 as 22:00 horas.)